Profesionální externí předseda SVJ nebo BD

Nabízíme výkon profesionálního externího předsedy SVJ nebo BD. Nabídka je vhodná pro SVJ a BD, která ve svých řadách nemohou najít zájemce k výkonu této funkce.

Dále pak doporučujeme, aby dané SVJ, příp. BD mělo zřízenou kontrolní komisi nebo funkci, která bude vykonávat svou činnost.

Předseda SVJ (předseda představenstva BD) zajišťuje zejména:

a) plnění usnesení shromáždění (členské schůze),

b) odpovídá za vedení účetnictví (sestavení účetní závěrky apod.),

c) připravuje podklady pro jednání shromáždění (členské schůze), svolává shromáždění (členskou schůzi),

d) zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,

e) zajišťuje včasné plnění závazků společenství (bytového družstva) vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství (bytového družstva),

f) činí právní jednání, zejména uzavírá smlouvy v souladu s právními předpisy, stanovami a s usnesením shromáždění (členské schůze),

g) vymáhá jménem společenství (bytového družstva) plnění povinností uložených členům společenství,

h) plní povinnosti ve vztahu k rejstříku vedenému příslušným soudem.

Pozn: pro BD platí, že člen voleného orgánu může být pouze člen družstva, tedy družstvo by muselo přijmout externího předsedu jako nebydlícího člena, pokud to stanovy umožňují.

Rychlý kontakt

Aktuality

 • Dočasné uzavření provozovny

  17.3.2020

  Vzhledem k epidemiologické situaci v České republice rušíme návštěvní hodiny do odvolání. K zastižení jsme na obvyklých tel.číslech a emailech, uvedených v kontaktech. Děkujeme za pochopení.

 • Nouzový stav

  12.3.2020

  Od pátku 13.3.2020 od 6:00 se v rámci vyhlášení nouzového stavu na území ČR plošně zakazují veškeré akce, které přesahují počet 30 osob. Opatření se týká rovněž plánovaných členských schůzí bytových družstev a shromáždění SVJ. Opatření potrvá zatím po dobu 30 dnů.

 • 26.2.2020

  Povinnost uchovávat zápisy z jednání nejvyššího orgánu právnické osoby (shromáždění, členské schůze apod.)

 • PF 2020

  19.12.2019

  Krásné Vánoce a jen vše dobré v novém roce, hodně štěstí, zdraví a úspěchů, Vám přeje tým Správa Morava.

 • Povinnost dálkového odečtu vody a tepla

  24.11.2019

  Povinnost dálkového odečtu vody a tepla

Starší »