Stanovy SVJ

K 1.1.2014 byl zrušen zákon o vlastnictví bytů (č.72/1994 Sb.), kde byla uvedena pravidla pro fungování společenství vlastníků. Tato pravidla ve „starých“ stanovách nejsou, řídily se právě zrušeným zákonem o vlastnictví bytů.

V novém občanském zákoníku (dále jen „NOZ“) (č.89/2012 Sb.) jsou uvedena pouze některá pravidla, ostatní pravidla proto mají být ukotvena právě ve stanovách.

„Staré stanovy“ zpravidla neobsahují důležitá ustanovení jako způsob rozúčtování služeb, termíny splatností, úpravu písemného hlasování apod. Ve „starých stanovách“ se hovoří o příspěvcích na správu domu a pozemku, podle této dikce by vlastníci museli platby do „Fondu oprav“ zdanit, což je nežádoucí. Stanovy je dále potřeba změnit v částech, která odporují NOZ.

Stanovy jsou přijímány na shromáždění vlastníků a je povinností založit je do sbírky listin v obchodním rejstříku u Krajského soudu.


Pro nově příchozí i stávající klienty ZDARMA zajišťujeme veškeré činností vedoucí ke splnění zákonných povinností SVJ spojených se změnou stanov:

- vzorové stanovy odpovídající nové legislativě

- organizaci schůze pro přijetí stanov

- příprava návrhu stanov, zapracování připomínek

- posouzení, zda je nutná nová volba statutárního orgánu

- prokazatelné rozeslání pozvánek

- zajištění jednací místnosti

- řízení průběhu shromáždění společenství

- vysvětlení změn dle nového občanského zákoníku a nových stanov

- zajištění zápisu ze shromáždění společenství

- zajištění odeslání návrhu na zápis změn ke krajskému soudu

Rychlý kontakt

Aktuality

 • Dočasné uzavření provozovny

  17.3.2020

  Vzhledem k epidemiologické situaci v České republice rušíme návštěvní hodiny do odvolání. K zastižení jsme na obvyklých tel.číslech a emailech, uvedených v kontaktech. Děkujeme za pochopení.

 • Nouzový stav

  12.3.2020

  Od pátku 13.3.2020 od 6:00 se v rámci vyhlášení nouzového stavu na území ČR plošně zakazují veškeré akce, které přesahují počet 30 osob. Opatření se týká rovněž plánovaných členských schůzí bytových družstev a shromáždění SVJ. Opatření potrvá zatím po dobu 30 dnů.

 • 26.2.2020

  Povinnost uchovávat zápisy z jednání nejvyššího orgánu právnické osoby (shromáždění, členské schůze apod.)

 • PF 2020

  19.12.2019

  Krásné Vánoce a jen vše dobré v novém roce, hodně štěstí, zdraví a úspěchů, Vám přeje tým Správa Morava.

 • Povinnost dálkového odečtu vody a tepla

  24.11.2019

  Povinnost dálkového odečtu vody a tepla

Starší »