Odměna v SVJ/BD

Rozšířil se okruh příjmů, které podléhají srážkové dani u zaměstnanců, kteří nepodepsali u zaměstnavatele prohlášení poplatníka k dani z příjmů.

Srážková daň se nyní uplatňuje:

- u dohody o provedení práce (DPP) s příjmem do 10 000Kč/měsíc (zůstává beze změn),

- nově u příjmů ze závislé činnosti (kde spadají odměny statutárních orgánů, revizorů), které v úhrnné výši nepřesahují u téhož zaměstnavatele za měsíc částku 3 000 Kč - platí od 5/2019, do této doby byla částka 2 500 Kč.

Namísto zálohové daně se tedy uplatní nově daň srážková (ve stejné výši 15%), která je konečná a příjemce není povinen podávat daňové přiznání po skončení kalendářního roku.

Příjemce odměny se může rozhodnout i příjmy zdaněné srážkovou daní zahrnout do daňového přiznání a uplatnit si slevy na dani, které v průběhu roku neuplatnil. Příjmy zahrne do přiznání na základě potvrzení svého zaměstnavatele, který mu potvrzení na jeho žádost vystaví.

Dále pak dochází ke změnám v odvodech pojistného u příjmu do 3 000 Kč/měsíc:

- v případě volených orgánů BD se při odměně 3 000 Kč a vyšší odvádí zdravotní a sociální pojištění,

- v případě odměny členů orgánů SVJ se zdravotní pojištění odvádí bez odhledu na výši odměny, sociální pojištění při odměně 3 000 Kč a vyšší (dříve 2 500Kč).

Rychlý kontakt

Aktuality

 • Dočasné uzavření provozovny

  17.3.2020

  Vzhledem k epidemiologické situaci v České republice rušíme návštěvní hodiny do odvolání. K zastižení jsme na obvyklých tel.číslech a emailech, uvedených v kontaktech. Děkujeme za pochopení.

 • Nouzový stav

  12.3.2020

  Od pátku 13.3.2020 od 6:00 se v rámci vyhlášení nouzového stavu na území ČR plošně zakazují veškeré akce, které přesahují počet 30 osob. Opatření se týká rovněž plánovaných členských schůzí bytových družstev a shromáždění SVJ. Opatření potrvá zatím po dobu 30 dnů.

 • 26.2.2020

  Povinnost uchovávat zápisy z jednání nejvyššího orgánu právnické osoby (shromáždění, členské schůze apod.)

 • PF 2020

  19.12.2019

  Krásné Vánoce a jen vše dobré v novém roce, hodně štěstí, zdraví a úspěchů, Vám přeje tým Správa Morava.

 • Povinnost dálkového odečtu vody a tepla

  24.11.2019

  Povinnost dálkového odečtu vody a tepla

Starší »