Odměna v SVJ/BD

Od 1.1.2021 dochází k růstu rozhodné částky pro odvod pojistného u příjmů malého rozsahu. Pro rok 2021 se částka zvyšuje z dosavadních 3 000 Kč na částku 3 500 Kč, tzn.:

a) v případě volených orgánů Bytových družstev (BD) se při odměně 3 500 Kč a vyšší odvádí zdravotní a sociální pojištění,

b) v případě odměn členů orgánů SVJ se zdravotní pojištění odvádí bez odhledu na výši odměny, sociální pojištění při odměně 3 500 Kč a vyšší.

Od 1.5.2019 se místo zálohové daně může uplatnit nově daň srážková (ve stejné výši 15%), která je konečná a příjemce není povinen podávat daňové přiznání po skončení kalendářního roku.

Srážková daň se uplatňuje:

a) u dohody o provedení práce (DPP) s příjmem do 10 000Kč/měsíc (zůstává beze změn),

b) u příjmů ze závislé činnosti (kde spadají odměny statutárních orgánů, revizorů), které v úhrnné výši nepřesahují u téhož zaměstnavatele za měsíc částku 3 500 Kč.

Příjemce odměny se může rozhodnout i příjmy zdaněné srážkovou daní zahrnout do daňového přiznání a uplatnit si slevy na dani, které v průběhu roku neuplatnil. Příjmy zahrne do přiznání na základě potvrzení svého zaměstnavatele, který mu potvrzení na jeho žádost vystaví.

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »