Odměna v SVJ/BD

Rozšířil se okruh příjmů, které podléhají srážkové dani u zaměstnanců, kteří nepodepsali u zaměstnavatele prohlášení poplatníka k dani z příjmů.

Srážková daň se nyní uplatňuje:

- u dohody o provedení práce (DPP) s příjmem do 10 000Kč/měsíc (zůstává beze změn),

- nově u příjmů ze závislé činnosti (kde spadají odměny statutárních orgánů, revizorů), které v úhrnné výši nepřesahují u téhož zaměstnavatele za měsíc částku 3 000 Kč - platí od 5/2019, do této doby byla částka 2 500 Kč.

Namísto zálohové daně se tedy uplatní nově daň srážková (ve stejné výši 15%), která je konečná a příjemce není povinen podávat daňové přiznání po skončení kalendářního roku.

Příjemce odměny se může rozhodnout i příjmy zdaněné srážkovou daní zahrnout do daňového přiznání a uplatnit si slevy na dani, které v průběhu roku neuplatnil. Příjmy zahrne do přiznání na základě potvrzení svého zaměstnavatele, který mu potvrzení na jeho žádost vystaví.

Dále pak dochází ke změnám v odvodech pojistného u příjmu do 3 000 Kč/měsíc:

- v případě volených orgánů BD se při odměně 3 000 Kč a vyšší odvádí zdravotní a sociální pojištění,

- v případě odměny členů orgánů SVJ se zdravotní pojištění odvádí bez odhledu na výši odměny, sociální pojištění při odměně 3 000 Kč a vyšší (dříve 2 500Kč).

Rychlý kontakt

Aktuality

Starší »