Povinná kontrola systému vytápění budov

Novelou energetického zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií se rozšiřuje povinnost kontroly systému vytápění a systému klimatizace na všechny bytové domy, kde je součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií vyšší jak 70 kW, povinnost se týká také bytových družstev a společenství vlastníků jednotek.

Povinná kontrola systému vytápění platí bez ohledu na zdroj vytápění – kotel, čerpadlo, centrální dálkové vytápění a další. U bytových domů s centrálním zásobováním tepla se počítá s přípojným výkonem odběrného místa.

Kontrola systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se vztahuje na přístupné části zdroje tepla, povinnost provádět kontroly systémů vytápění ukládá všem vlastníkům budovy, včetně bytových družstev a společenstvím vlastníků jednotek a je uvedena v § 6a zákoně č. 406/2000 Sb.:

 

Výstupem kontroly je písemná zpráva, kterou jsou povinni, vlastníci domů, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek na vyžádání předložit kontrolním orgánům (ministerstvo průmyslu a obchodu, státní energetická inspekce, HZS, …). 

Kontrolu může provádět pouze energetický specialista uvedený v seznamu, vydaném ministerstvem průmyslu a obchodu, který disponuje rovněž oprávněním „kontrola systému vytápění“. Kontrola se provádí 1 x za 5 let. 

Způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného systému vytápění dle § 3 vyhlášky č. 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání:

Jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »