Kamery se záznamem v bytových domech

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) vydal v červnu 2018 revizi stanoviska vztahující se ke zpracování osobních údajů prostřednictvím kamery se záznamem instalované v bytovém domě.

Úřad zde například definuje prostory, které nevyvolávají z hlediska zásad účelného a přiměřeného zpracování údajů zásadní problémy (jako např. sklepy, půdy a vchody do nich, garáže, kočárkárny, kolárny, prostory dopisních schránek, vnější plášť budovy, vstupní dveře do domu, vstupní chodby k výtahům a schodištím i výtahy a schodiště), přičemž uvádí, že je potřeba dbát, aby nebyla snímána jiná místa, v nichž by sledováním bylo více zasaženo soukromí obyvatel či návštěvníků domu.

Dále se ve stanovisku uvádí nezbytnost splnit informační povinnost, například prostřednictvím schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek a následným vyvěšením nebo rozesláním informace o zpracování všem obyvatelům domu, a to ještě před zahájením zpracování.

Místo registrace kamerového systému u Úřadu má správce (tedy SVJ, popř. BD) povinnost vest Záznamy o činnostech zpracování.

Dále je ve stanovisku uvedena nutnost určit úzký okruh osob, které mají k zařízení přístup, vymezit případy, kdy tyto osoby mohou k záznamům přistupovat atp.

Více se dozvíte níže: 

PŘÍLOHY: 
Nejčastější otázky a odpovědi k provozování kamerových systémů 
Stanovisko úřadu na ochranu osobních údajů ke kamerovému systému s ohledem na GDPR 

ODKAZ:
náležitosti Záznamu o činnostech zpracování pro kamerový systém:
https://www.uoou.cz/casto-kladene-otazky-ke-kameram-a-kamerovym-systemum/ds-5041/archiv=1&p1=2619

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »