Dotace

Řídicí orgán Integrovaného regionální operačního programu (ŘO IROP) vyhlásil novou výzvu na podporu energetických úspor v bytových domech. Nová výzva – 78. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech III – přináší celkem 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu. 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 2. 2. 2018

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 2. 2018

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 11. 2019 

Podporovaná opatření a výše podpory:

- 30% u projektů, které dosáhnou na úsporu energie od 20% do 40%,

- projekty, které přesáhnou 40% energetických úspor, mohou získat podporu 40%,

- v hlavních způsobilých výdajích jsou zahrnuty i renovace lodžií, výměna a renovace balkonů, odstranění nevyhovující tepelné izolace, apod.

Pro nově příchozí i stávající klienty nabízíme ZDARMA:

- Zajištění související administrativy,

- asistenci při vyřizování podpory.

Kdo může žádat o podporu?

- Vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva.

Na co je možné žádat podporu?

- Zlepšení tepelně - technických vlastností konstrukcí bytových domu,

- výměnu zdroje tepla,

- a další energeticky úsporné renovace bytových domu.

Co je nutno doložit ke splnění podmínek pro přidělení podpory?

- Projektovou dokumentaci,

- energetické posouzení,

- a další podklady uvedené v pravidlech výzvy.

Rychlý kontakt