Dotace

78. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech III – přináší celkem 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu.

Podporovaná opatření a výše podpory jsou stejná jako v 37. výzvě Energetické úspory v bytových domech II., ovšem byly provedeny změny, které významně zjednodušují podání žádosti o podporu a následnou administraci projektu.


Výše dotace a další informace:

- 30 % u projektů, které dosáhnou na úsporu energie od 20 % do 40 %,

- projekty, které přesáhnou 40 % energetických úspor, mohou získat podporu 40 %,

- do hlavních způsobilých výdajů patří také renovace lodžií, výměna a renovace balkonů, odstranění nevyhovující tepelné izolace apod.

Pro nově příchozí i stávající klienty nabízíme ZDARMA:

- Zajištění související administrativy,

- asistenci při vyřizování podpory.

Kdo může žádat o podporu?

Společenství vlastníků jednotek a vlastníci bytových domů (oprávněným příjemcem je i bytové družstvo)

Na co je možné žádat podporu?

- Zlepšení tepelně – technických vlastností konstrukcí bytových domu,

- výměnu zdroje tepla,

- a další energeticky úsporné renovace bytových domu.

Co je nutno doložit ke splnění podmínek pro přidělení podpory?

- Projektovou dokumentaci,

- energetické posouzení,

- a další podklady uvedené v pravidlech výzvy.


Výše příspěvku z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 30 % - 40 % na podporovaná opatření.

Zpřístupnění žádosti o podporu:      2. 2. 2018      

Zahájení příjmu žádostí:                   2. 2. 2018      

Ukončení příjmu žádostí:                  29. 11. 2020

Rychlý kontakt

Aktuality

 • Dočasné uzavření provozovny

  17.3.2020

  Vzhledem k epidemiologické situaci v České republice rušíme návštěvní hodiny do odvolání. K zastižení jsme na obvyklých tel.číslech a emailech, uvedených v kontaktech. Děkujeme za pochopení.

 • Nouzový stav

  12.3.2020

  Od pátku 13.3.2020 od 6:00 se v rámci vyhlášení nouzového stavu na území ČR plošně zakazují veškeré akce, které přesahují počet 30 osob. Opatření se týká rovněž plánovaných členských schůzí bytových družstev a shromáždění SVJ. Opatření potrvá zatím po dobu 30 dnů.

 • 26.2.2020

  Povinnost uchovávat zápisy z jednání nejvyššího orgánu právnické osoby (shromáždění, členské schůze apod.)

 • PF 2020

  19.12.2019

  Krásné Vánoce a jen vše dobré v novém roce, hodně štěstí, zdraví a úspěchů, Vám přeje tým Správa Morava.

 • Povinnost dálkového odečtu vody a tepla

  24.11.2019

  Povinnost dálkového odečtu vody a tepla

Starší »