Dotace

Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) spravované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR přešly pod Ministerstvo životního prostředí ČR, spravující program Nová zelená úsporám.

Cílem programu Nová zelená úsporám:

- zvýšení energetické účinnosti budov a snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek v ovzduší. Podpora tedy směřuje na snižování energetické náročnosti budov včetně výměny nevyhovujících zdrojů na vytápění, na využívání obnovitelných zdrojů energie a další aktivity.

Žádost o dotaci mohou podat:

-       vlastníci stávajících bytových domů, tedy také Bytová družstva (BD),

-       a společenství vlastníků jednotek (SVJ) stávajícího bytového domu.

Dotace mimo jiné zahrnuje: zateplení, kotle, kamna a tepelná čerpadla, dešťovka – dešťová a odpadní voda, příprava teplé vody, solární ohřev, řízené větrání s rekuperací a mnoho dalších podporovaných aktivit.

Zateplení

Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících bytových domů. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů. Podpora je až 50 % z celkových způsobilých výdajů, kdy výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy.

zdroj: https://novazelenausporam.cz/bytove-domy/

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »