Služby pro Společenství vlastníků jednotek a Bytová družstva

 Ekonomická oblast

- vedení účetnictví, zasílání výkazů na Finanční úřad,

- vedení mzdové agendy,

- zpracování předpisů plateb,

- zpracování podkladů pro SIPO výběry plateb prostřednictvím služby SIPO,

- kontrola a evidence plateb jednotlivých vlastníků,

- upomínání pohledávky u dlužníka, aktualizování evidence dlužníků,

- zpracování podkladů pro soudní vymáhání dlužných plateb,

- kontrola dodavatelských faktur a jejich úhrada z účtu domu,

- sledování termínů periodických plateb,

- vyhodnocování provozních nákladů, zejména analýza “fondu oprav”,

- zpracování podkladů pro odečty vodoměrů,

- zpracování podkladů pro odečty poměrových měřidel na topných tělesech (ITN),

- zpracování ročního vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek.

Technická oblast

- zajištění oprav a technické údržby společných částí domu na základě rozhodnutí společenství,

- zpracování podkladů pro poptávkové řízení na revitalizace domů, rekonstrukce rozsáhlejší opravy,

- zajištění pojištění domu,

- zajištění pravidelných revizí a kontrol v daných periodikách a následně zajištění odstranění revizních závad,

- zajištění nepřetržité havarijní služby (voda, topení, plyn, elektro, výtahů, a dalších). 

Administrativní oblast

- převzetí dokumentace u stávajícího správce na základě zplnomocnění,

- evidence vlastníků jednotek, družstevníků; evidence osob užívající jednotlivé jednotky

- příprava smluv s dodavateli služeb (dodávka vody, tepla, elektrické energie, výtahů, úklid domu, odvoz odpadů,  a podobně...),

- zajištění ustanovující schůze u notáře včetně vzorových stanov,

- zajištění organizace schůze shromáždění vlastníků a bytových družstev,

- zajištění běžné agendy společenství vlastníků jednotek.

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »