Služby pro Společenství vlastníků jednotek a Bytová družstva

 Ekonomická oblast

- vedení účetnictví, zasílání výkazů na Finanční úřad,

- vedení mzdové agendy,

- zpracování předpisů plateb,

- zpracování podkladů pro SIPO výběry plateb prostřednictvím služby SIPO,

- kontrola a evidence plateb jednotlivých vlastníků,

- upomínání pohledávky u dlužníka, aktualizování evidence dlužníků,

- zpracování podkladů pro soudní vymáhání dlužných plateb,

- kontrola dodavatelských faktur a jejich úhrada z účtu domu,

- sledování termínů periodických plateb,

- vyhodnocování provozních nákladů, zejména analýza “fondu oprav”,

- zpracování podkladů pro odečty vodoměrů,

- zpracování podkladů pro odečty poměrových měřidel na topných tělesech (ITN),

- zpracování ročního vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek.

Technická oblast

- zajištění oprav a technické údržby společných částí domu na základě rozhodnutí společenství,

- zpracování podkladů pro poptávkové řízení na revitalizace domů, rekonstrukce rozsáhlejší opravy,

- zajištění pojištění domu,

- zajištění pravidelných revizí a kontrol v daných periodikách a následně zajištění odstranění revizních závad,

- zajištění nepřetržité havarijní služby (voda, topení, plyn, elektro, výtahů, a dalších). 

Administrativní oblast

- převzetí dokumentace u stávajícího správce na základě zplnomocnění,

- evidence vlastníků jednotek, družstevníků; evidence osob užívající jednotlivé jednotky

- příprava smluv s dodavateli služeb (dodávka vody, tepla, elektrické energie, výtahů, úklid domu, odvoz odpadů,  a podobně...),

- zajištění ustanovující schůze u notáře včetně vzorových stanov,

- zajištění organizace schůze shromáždění vlastníků a bytových družstev,

- zajištění běžné agendy společenství vlastníků jednotek.

Rychlý kontakt

Aktuality

 • Dočasné uzavření provozovny

  17.3.2020

  Vzhledem k epidemiologické situaci v České republice rušíme návštěvní hodiny do odvolání. K zastižení jsme na obvyklých tel.číslech a emailech, uvedených v kontaktech. Děkujeme za pochopení.

 • Nouzový stav

  12.3.2020

  Od pátku 13.3.2020 od 6:00 se v rámci vyhlášení nouzového stavu na území ČR plošně zakazují veškeré akce, které přesahují počet 30 osob. Opatření se týká rovněž plánovaných členských schůzí bytových družstev a shromáždění SVJ. Opatření potrvá zatím po dobu 30 dnů.

 • 26.2.2020

  Povinnost uchovávat zápisy z jednání nejvyššího orgánu právnické osoby (shromáždění, členské schůze apod.)

 • PF 2020

  19.12.2019

  Krásné Vánoce a jen vše dobré v novém roce, hodně štěstí, zdraví a úspěchů, Vám přeje tým Správa Morava.

 • Povinnost dálkového odečtu vody a tepla

  24.11.2019

  Povinnost dálkového odečtu vody a tepla

Starší »