Potvrzení o bezdlužnosti

Dle § 1186 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) nevzniká osobě odpovědné za správu domu (SVJ) povinnost příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu vypořádat.

Převodce je povinen doložit nabyvateli jednotky potvrzení SVJ, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele, popřípadě že takové dluhy nejsou. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce.

V souladu s důvodovou zprávou k tomuto ustanovení máme za to, že vystavení tohoto potvrzení není podmínkou pro přechod závazků spojených s jednotkou. Závazky přechází na nabyvatele věci dle § 1107 NOZ, cit.: „Kdo nabude vlastnické právo, přejímá také závady váznoucí na věci, které jsou zapsány ve veřejném seznamu; jiné závady přejímá, měl-li a mohl-li je z okolností zjistit…“.

Doporučujeme, aby společenství postupovala při vystavení potvrzení obezřetně a aby obsahovalo datum, ke kterému se výše dluhů vztahuje. 

Rychlý kontakt

Aktuality

 • Dočasné uzavření provozovny

  17.3.2020

  Vzhledem k epidemiologické situaci v České republice rušíme návštěvní hodiny do odvolání. K zastižení jsme na obvyklých tel.číslech a emailech, uvedených v kontaktech. Děkujeme za pochopení.

 • Nouzový stav

  12.3.2020

  Od pátku 13.3.2020 od 6:00 se v rámci vyhlášení nouzového stavu na území ČR plošně zakazují veškeré akce, které přesahují počet 30 osob. Opatření se týká rovněž plánovaných členských schůzí bytových družstev a shromáždění SVJ. Opatření potrvá zatím po dobu 30 dnů.

 • 26.2.2020

  Povinnost uchovávat zápisy z jednání nejvyššího orgánu právnické osoby (shromáždění, členské schůze apod.)

 • PF 2020

  19.12.2019

  Krásné Vánoce a jen vše dobré v novém roce, hodně štěstí, zdraví a úspěchů, Vám přeje tým Správa Morava.

 • Povinnost dálkového odečtu vody a tepla

  24.11.2019

  Povinnost dálkového odečtu vody a tepla

Starší »