Změna v rozdělení nákladů na vytápění pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva od roku 2024

Změna v rozdělení nákladů na vytápění pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva od roku 2024.

S účinností od 1.1.2024 se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům:

►    změna se dotkne pouze pravidla pro rozdělování nákladů na teplo pro vytápění, nikoliv pro rozúčtování nákladů na teplou vodu, přičemž nové rozdělení nákladů na teplo se použije až pro zúčtovací období 2024, tzn. provedené v roce 2025. Změna se samozřejmě týká také Společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytových družstev.

 

Pro náklady rozúčtovány za období do 31.12.2023 platí:

1) Celkové náklady na vytápění se rozdělí na složku základní (30–50 %) a složku spotřební, kterou tvoří zbytek (tj. 50–70 %).

2) Složka základní se rozdělí podle m2 započitatelné (otopné) plochy.

3) Složka spotřební se rozdělí podle indikátorů topných nákladů (ITN) nebo spotřeby.

4) Náklady na 1 m2 vytápěné plochy bytu (složka základní + spotřební) se však musí pohybovat v rozmezí 80–200 % průměrného nákladu na 1 m2 vytápěné plochy v daném objektu. Pokud jsou nižší, stanoví se na úrovni 80 %, pokud jsou vyšší, stanoví se na úrovni 200 %.

Nový způsob rozúčtování nákladů od 1.1.2024 zavádí:

1) Celkové náklady na vytápění se rozdělí na složku základní (40–60 %), a to podle energetické náročnosti budovy 

► tuto složku upravit o 10 % nahoru nebo dolů rozhodnutím orgánu společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytového družstva 

► o změně rozúčtování nákladů rozhoduje shromáždění v případě společenství vlastníků jednotek (SVJ), v případě družstva statutární orgán – představenstvo, nebo předseda družstva, pokud není dle stanov v kompetenci členské schůze bytového družstva.

Tabulka:

energetická náročnost

základní složka dle vyhlášky

dle rozhodnutí lze základní složku stanovit na úrovni

A, B, C

60 %

50–70 %

D, E

50 %

40–60 %

F, G a ostatní

40 %

30–50 %

2) Složka základní se rozdělí podle m2 započitatelné (otopné) plochy.

3) Složka spotřební se rozdělí podle indikátorů topných nákladů (ITN) nebo spotřeby.

4) Náklady na 1 m2 vytápěné plochy bytu (složka základní + spotřební) se však musí pohybovat v rozmezí 70–200 % průměrného nákladu na 1 m2 vytápěné plochy v daném objektu. Pokud jsou nižší, stanoví se na úrovni 70 %, pokud jsou vyšší, stanoví se na úrovni 200 %.

Autor: Ing. Pavla Gajdáčková, jednatelka webDOMU s.r.o.

Výhrada autora: článek, případně jeho části je možné šířit pouze s uvedením autora a zdroje; v případě šíření článku či jeho části na jiném webu či portálu je nutno uvést zdroj s aktivním proklikem: https://webdomu.cz/

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »