Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Průkaz energetické náročnosti budovy vyhodnocuje energetickou náročnost, tedy kvantifikuje veškeré energie (na vytápění, pro přípravu teplé vody, na osvětlení atd.) spotřebované při provozu budovy. Budova je zařazena do příslušné třídy v rozsahu A-G.

Kdo je povinen zajistit vypracování průkazu?

Vlastník budovy nebo SVJ při:

- výstavbě nové budovy nebo při větší změně dokončené budovy,

- prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

- pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

Jaká je platnost průkazu a kdo jej zpracuje?

- Průkaz platí 10 let od data vyhotovení, nebo do provedení větší změny budovy.

- Vypracovat může vypracovat pouze energetický specialista, který je oprávněn Ministerstvem ke zpracování průkazu.

Aktuální informace o výkladu právního stavu naleznete na www.prukaznadum.cz

ODKAZY:

1. Často kladené otázky

2. Harmonogram PENB

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »