Datové schránky pro Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Ministerstvo vnitra zřídí datové schránky právnickým osobám zapsaným v rejstříku společenství s účinností od 1.1.2023 na základě zákona č. 300/2008 Sb. (zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů).

Datové schránky byly zřizovány subjektům, nezapsaným v obchodním rejstříku, pouze na základě jejich žádosti. Od 1.1.2023 budou datové schránky zřízeny všem právnickým osobám zapsaným v registru osob (tj. nikoliv pouze v obchodním rejstříku, ale také v rejstříku spolků, nadačním rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností apod.), a fyzickým osobám zapsaným v rejstříku (živnostenském) či v zákonem stanovené evidenci.

Daňový subjekt se zpřístupněnou datovou schránku je povinen formulářové podání vůči finančnímu úřadu učinit pouze elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Zpráva je považována za doručenou 10. dnem ode dne dodání do datové schránky, bez ohledu, zda jste se do datové schránky přihlásili, či nikoliv.

Datové zprávy v datové schránce zůstávají pouze 90 dní (delší uchování je pomocí služby placeného datového trezoru – zpoplatněná služba).

Autor: Ing. Pavla Gajdáčková, jednatelka webDOMU s.r.o.

Výhrada autora: článek, případně jeho části je možné šířit pouze s uvedením autora a zdroje; v případě šíření článku či jeho části na jiném webu či portálu je nutno uvést zdroj s aktivním proklikem: https://webdomu.cz/

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »