GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen „Nařízení“ z části nahradilo právní úpravu obsaženou v zákoně č.101/2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Uvedené Nařízení posiluje postavení subjektů údajů, tedy fyzických osob, ke kterým se tyto osobní údaje vážou. Posílení postavení subjektů zpřísňuje podmínky pro zpracovávání osobních údajů.

Společenství vlastníků, bytové družstvo je správcem osobních údajů, který zpracovává osobní údaje sám anebo k tomuto účelu využívá služeb zpracovatelů osobních údajů.

Zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce. Zpracovatel musí postupovat podle smlouvy nebo právního předpisu, které jej zavazují vůči správci a v nichž je stanoven předmět a doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva správce. Osobní údaje musí být adekvátně zabezpečeny i u zpracovatele.

Z těchto důvodů jsme přistoupili k:

-zavedení dodatečných technických a organizačních opatření pro zvýšení bezpečnosti zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením,

-uzavřeli se stávajícími klienty Dodatky ke smlouvám o zajištění některých činností správy domu a pozemku,

-připravili pro klienty Vnitřní směrnice k ochraně osobních údajů a mnohé další.

Zpracování osobních údajů správci, tedy společenstvím vlastníků, bytovým družstvem, je zpracování podle zvláštního zákona, kterým je zejména zákon č. 89/2012 občanský zákoník (“NOZ”) a zákon č. 90/2012 o obchodních korporacích (“ZOK”) a je tedy nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Z toho důvodu není třeba souhlasu, ale jen Informace, kterou jsme subjektům údajů, pro naše klienty, již zaslali.

Rychlý kontakt

Aktuality

 • Dočasné uzavření provozovny

  17.3.2020

  Vzhledem k epidemiologické situaci v České republice rušíme návštěvní hodiny do odvolání. K zastižení jsme na obvyklých tel.číslech a emailech, uvedených v kontaktech. Děkujeme za pochopení.

 • Nouzový stav

  12.3.2020

  Od pátku 13.3.2020 od 6:00 se v rámci vyhlášení nouzového stavu na území ČR plošně zakazují veškeré akce, které přesahují počet 30 osob. Opatření se týká rovněž plánovaných členských schůzí bytových družstev a shromáždění SVJ. Opatření potrvá zatím po dobu 30 dnů.

 • 26.2.2020

  Povinnost uchovávat zápisy z jednání nejvyššího orgánu právnické osoby (shromáždění, členské schůze apod.)

 • PF 2020

  19.12.2019

  Krásné Vánoce a jen vše dobré v novém roce, hodně štěstí, zdraví a úspěchů, Vám přeje tým Správa Morava.

 • Povinnost dálkového odečtu vody a tepla

  24.11.2019

  Povinnost dálkového odečtu vody a tepla

Starší »