Další služby nabízené pro Společenství vlastníků jednotek a Bytová družstva

Vzhledem k tomu, že se množí požadavky statutárních orgánů společenství vlastníků jednotek a bytových družstev zpracovávat různé dokumenty a zajišťovat různé práce, které jsou nad rámec běžné činnosti správy domu a pozemku a některé z nich spadají do kompetence statutárních orgánů, nabízíme i další rozšířené služby pro klienty správy domu:

- zpracování ročního finančního monitoringu, tzv. ratingové výkazy pro bankovní instituce za společenství vlastníků jednotek i bytová družstva,

- příprava shromáždění společenství vlastníků jednotek nebo členské schůze bytového družstva, příprava pozvánky, plných mocí a zápisu na shromáždění nebo členskou schůzi vč. hospodaření společenství vlastníků jednotek nebo bytového družstva, příprava prezenční listiny, účast na shromáždění nebo členské schůzi,

- realizace per rollam, příprava a rozeslání hlasování, vyhodnocení hlasování a rozeslání výsledku hlasování,

- příprava dokumentů pro změny zapisovaných údajů v rejstříku společenství vlastníků jednotek nebo obchodním rejstříku pro bytová družstva,

- výkazy pro Český statistický úřad za společenství vlastníků jednotek a bytová družstva,

- zpracování dokumentu Uznání dluhu (vč. splátkového kalendáře),

- zpracování opravných daňových výkazů (opravné kontrolní hlášení, opravné daň. přiznání apod.)

- případně další služby vyžádané nad rámec smlouvy – konzultace ke stanovám, zapracování změn do stanov atp.

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »