Ke stažení

Společenství vlastníků jednotek: Bytové družstvo:
Plná moc jednorázová Plná moc jednorázová
Plná moc dlouhodobá Plná moc dlouhodobá
Zápis výbor Dohoda o převodu členských práv
Předávací protokol
Předávací protokol
Žádost o výplatu přeplatků Žádost o výplatu přeplatků
Žádost o vrácení mylné platby Žádost o vrácení mylné platby
Pozvánka shromáždění Žádost o povolení podnájmu
Zápis shromáždění  
Rozpočet SVJ  

Dokumenty na vyžádání:

Zmocnění splolečného zástupce

Uznání dluhu

Formulář povolení stavebních úprav

Vzor DPP

Nájemní smlouva (BD)

Potvrzení o bezdlužnosti

Potvrzení o dluhu

Potvrzení o členství v BD

Další

Rychlý kontakt