Ke stažení

Společenství vlastníků jednotek: Bytové družstvo:
Plná moc jednorázová
Plná moc jednorázová
Plná moc dlouhodobá Plná moc dlouhodobá
Zápis výbor Dohoda o převodu členských práv úplatná
Rozpočet Dohoda o převodu členských práv bezúplatná
Předávací protokol Předávací protokol
Žádost o výplatu přeplatku vlastník Žádost o výplatu přeplatku
Žádost o vrácení mylné platby Žádost o vrácení mylné platby
Pozvánka shromáždění Žádost o povolení podnájmu
Zápis shromáždění  
   

Dokumenty na vyžádání:

Zmocnění splolečného zástupce

Uznání dluhu

Formulář povolení stavebních úprav

Vzor DPP

Nájemní smlouva (BD)

Potvrzení o bezdlužnosti

Potvrzení o dluhu

Potvrzení o členství v BD

Další

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »