Stanovy SVJ

K 1.1.2014 byl zrušen zákon o vlastnictví bytů (č.72/1994 Sb.), kde byla uvedena pravidla pro fungování společenství vlastníků. Tato pravidla ve „starých“ stanovách nejsou, řídily se právě zrušeným zákonem o vlastnictví bytů.

V novém občanském zákoníku (dále jen „NOZ“) (č.89/2012 Sb.) jsou uvedena pouze některá pravidla, ostatní pravidla proto mají být ukotvena právě ve stanovách.

„Staré stanovy“ zpravidla neobsahují důležitá ustanovení jako způsob rozúčtování služeb, termíny splatností, úpravu písemného hlasování apod. Ve „starých stanovách“ se hovoří o příspěvcích na správu domu a pozemku, podle této dikce by vlastníci museli platby do „Fondu oprav“ zdanit, což je nežádoucí. Stanovy je dále potřeba změnit v částech, která odporují NOZ.

Stanovy jsou přijímány na shromáždění vlastníků a je povinností založit je do sbírky listin v obchodním rejstříku u Krajského soudu.


Pro nově příchozí i stávající klienty ZDARMA zajišťujeme veškeré činností vedoucí ke splnění zákonných povinností SVJ spojených se změnou stanov:

- vzorové stanovy odpovídající nové legislativě

- organizaci schůze pro přijetí stanov

- příprava návrhu stanov, zapracování připomínek

- posouzení, zda je nutná nová volba statutárního orgánu

- prokazatelné rozeslání pozvánek

- zajištění jednací místnosti

- řízení průběhu shromáždění společenství

- vysvětlení změn dle nového občanského zákoníku a nových stanov

- zajištění zápisu ze shromáždění společenství

- zajištění odeslání návrhu na zápis změn ke krajskému soudu

Rychlý kontakt

int(2)