Odměna v SVJ/BD

Od 1.1.2023 dochází k růstu rozhodné částky pro odvod pojistného u příjmů malého rozsahu. Pro rok 2023 se částka zvyšuje z dosavadních 3 500 Kč na částku 4 000 Kč včetně!:

a) v případě volených orgánů Bytových družstev (BD) se při odměně 4 000 Kč a vyšší odvádí zdravotní a sociální pojištění, 

b) v případě odměn členů orgánů SVJ se zdravotní pojištění odvádí bez odhledu na výši odměny, sociální pojištění při odměně 4 000 Kč a vyšší.

 

Srážkovou daň je možné uplatnit:

a) u dohody o provedení práce (DPP) s příjmem do 10 000Kč/měsíc (zůstává beze změn),

b) u příjmů ze závislé činnosti (kde spadají odměny statutárních orgánů, revizorů), které v úhrnné výši nepřesahují u téhož zaměstnavatele za měsíc částku 4 000 Kč.

 

Příjemce odměny se může rozhodnout i příjmy zdaněné srážkovou daní zahrnout do daňového přiznání a uplatnit si slevy na dani, které v průběhu roku neuplatnil. Příjmy zahrne do přiznání na základě potvrzení svého zaměstnavatele, který mu potvrzení na jeho žádost vystaví.

Rychlý kontakt

int(2)