Povinnost dálkového odečtu vody a tepla

Novela zákona č. 406/2000 Sb., Zákon o hospodaření energií s účinností od 1.1.2022 přináší povinnost:

  • instalace rádiových indikátorů, vodoměrů i kalorimetrů s platností od 1.1.2022 (po tomto datu se tedy nesmí instalovat měřidlo bez rádia),

  • dále přináší povinnost s platností od 1.1.2027 kdy již všechna měřidla musí být rádiová – bez výjimky (tehdy vlastně budou ukončeny všechny odpařovací indikátory).

Zákon o hospodaření energií č.406/2000 Sb. (verze 25 od 1.1.2022) §7:

(11) Veškerá stanovená měřidla a přístroje registrující dodávku tepelné energie podle odstavce 4 písm. d) nebo e) instalovaná po účinnosti tohoto zákona musí být dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly a dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Veškerá stávající místa osazená stanovenými měřidly nebo přístroji registrujícími dodávku tepelné energie podle odstavce 4 písm. d) nebo e) musí být osazena dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly nebo dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie do 1. ledna 2027 v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

Rychlý kontakt

Aktuality

Starší »