Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb – SVJ

Příjmy společenství vlastníků jednotek z:

- dotací,

- příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,

- úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor,

nejsou podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů předmětem daně, tudíž podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb nejsou příjmem, který by EET podléhal.

Vzhledem k omezené možnosti podnikání SVJ budou ostatní příjmy s největší pravděpodobností naplňovat výjimku z evidovaných tržeb, popř. se nebude jednat o příjmy společenství, ale jednotlivých vlastníků, které EET vůbec nepodléhají.Elektronická evidence tržeb – BD

Podle současné právní úpravy budou BD dotčeny EET v případech, kdy vybírají nájemné, zálohy na služby, nedoplatky popř. jiné poplatky v hotovosti.

Z EET jsou vyloučeny příjmy, které nejsou podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů předmětem daně, přičemž „příjem z nájemného družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru a z úhrady za plnění poskytované s užíváním tohoto bytu nebo nebytového prostoru plynoucí na základě nájemní smlouvy mezi bytovým družstvem a jeho členem” jsou příjmy od daně osvobozené, tedy dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb za příjmy podléhající EET.

EET se také týká vybíraných poplatků v hotovosti, jako např. poplatek za povolení podnájmu bytové jednotky, poplatek za převod členství, popř. jiné administrativní úkony.

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí, vč. bytů a nebytových prostor jsou zařazeny ve 3 etapě EET, tedy od 1.3.2018.

Doporučujeme přijímat platby pouze bankovním převodem, pokladna může nadále sloužit k výdajovým účelům BD.

Rychlý kontakt

Aktuality

Starší »