Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb – SVJ

Příjmy společenství vlastníků jednotek z:

- dotací,

- příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,

- úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor,

nejsou podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů předmětem daně, tudíž podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb nejsou příjmem, který by EET podléhal.

Vzhledem k omezené možnosti podnikání SVJ budou ostatní příjmy naplňovat výjimku z evidovaných tržeb, popř. se nebude jednat o příjmy společenství, ale jednotlivých vlastníků, které EET vůbec nepodléhají.

Elektronická evidence tržeb – BD

Podle současné právní úpravy budou BD dotčeny EET v případech, kdy vybírají nájemné (ať se nazývá jakkoliv, např. „dlouhodobá záloha na opravy domu“), zálohy na služby, nedoplatky, popř. jiné poplatky v hotovosti.

Z EET jsou vyloučeny příjmy, které nejsou podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů předmětem daně, přičemž „příjem z nájemného družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru a z úhrady za plnění poskytované s užíváním tohoto bytu nebo nebytového prostoru plynoucí na základě nájemní smlouvy mezi bytovým družstvem a jeho členem” jsou příjmy od daně osvobozené, tedy dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb za příjmy podléhající EET.

Řešením je od 1.5.2020 zcela vyloučit hotovostní příjmy (v případě, že člen družstva či nájemce nemá bankovní účet, tak aby platby ve prospěch družstva činil výhradně přímým vkladem na bankovní účet BD).

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »