Správa SVJ Ostrava

Vykonáváme správu pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) v Ostravě a okolí již více než 20let. Máme zkušenosti s výkonem správy pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) v Ostravě, spoustu společenství vlastníků jednotek jsme zakládali.

Umíme zpracovat návrh stanov, prohlášení vlastníka, zapracovat různé připomínky a také následně zorganizovat ustanovující schůzi společenství vlastníků jednotek (SVJ) vč. řízení průběhu shromáždění, provedení zápisu ze shromáždění a odeslání návrhu na zápis změn rejstříkovému soudu. Pro řádný výkon správy společenství vlastníků jednotek (SVJ) v Ostravě vedeme přehledné a kdykoliv dostupné účetnictví, přičemž zajistíme zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin rejstříku SVJ. Do technické oblasti správy SVJ v Ostravě patří zajištění oprav, pravidelných revizí a kontrol a také poptávková řízení pro výběr vhodných dodavatelů. Často se pro nové klienty správy SVJ v Ostravě daří vyjednat slevy na ostatních službách (servisy, revize, kontroly apod.). Výhodou pro naše domy ve správě SVJ v Ostravě je také možnost využít rámcové smlouvy pro pojištění bytového domu, kde je zahrnuta také asistenční služba pro případ havárie. Nově v rámci služeb výkonu správy pro SVJ v Ostravě vytvoříme internetové (webové) stránky. Cena za výkon správy pro Vaše SVJ v Ostravě je konečná, nemáme poplatky za zpracování účetní závěrky ani rozúčtování služeb. Správu Vašeho SVJ v Ostravě vykonáváme tak, abyste měli minimum zařizování a starostí, zároveň se snažíme každému klientovi vyjít vstříc s individuálními požadavky.

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »