Správa SVJ Ostrava

Vykonáváme správu pro SVJ v Ostravě a okolí již více než 20let. Máme zkušenosti  s výkonem správy pro SVJ v Ostravě již od samotného založení SVJ, tedy přípravy  návrhu stanov a zapracování připomínek, organizace ustanovující schůze vč. řízení  průběhu shromáždění, provedení zápisu ze shromáždění a odeslání návrhu na zápis  rejstříkovému soudu. Pro řádný výkon správy SVJ v Ostravě vedeme přehledné a  kdykoliv dostupné účetnictví, přičemž zajistíme zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin  rejstříku SVJ. Do technické oblasti správy SVJ v Ostravě patří zajištění oprav,  pravidelných revizí a kontrol a také poptávková řízení pro výběr vhodných dodavatelů.  Často se pro nové klienty správy SVJ v Ostravě daří vyjednat slevy na ostatních  službách (servis výtahů, revize apod.). Výhodou pro naše domy ve správě SVJ  v Ostravě je také možnost využít rámcové smlouvy pro pojištění bytového domu, kde je  zahrnuta také asistenční služba pro případ havárie. Nově v rámci služeb výkonu správy  pro SVJ v Ostravě zdarma vytvoříme internetové (webové) stránky. Cena za výkon  správy pro Vaše SVJ v Ostravě je konečná, neúčtujeme další poplatky. Správu  Vašeho SVJ v Ostravě vykonáváme tak, abyste měli minimum zařizování a starostí,  zároveň se snažíme každému klientovi vyjít vstříc s individuálními požadavky.

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »