Správa Společenství vlastníků jednotek SVJ

Vykonáváme komplexní správu pro Společenství vlastníků jednotek SVJ pro obce v Moravskoslezském kraji, ale také v Praze a jiných krajských městech. Používáme specializovaný software pro oblast účetnictví i pro oblast evidence.

Naší výhodou je 20ti letá praxe výkonu ekonomické, technické i administrativní části správy přímo pro Společenství vlastníků jednotek SVJ.

Vedeme průběžně účetnictví, které je přehledné a kdykoliv dostupné. Předpokladem pro řádně vedené podvojné účetnictví je příjem finančních prostředků přímo na bankovní účet Společenství vlastníků jednotek prostřednictvím plateb vlastníků i prostřednictvím služby SIPO České pošty. Pro řádný výkon správy Společenství vlastníků jednotek je dalším předpokladem vybírání prostředků na Dlouhodobé zálohy na opravy domu a pozemku (tzv. příspěvky na správu domu a pozemku) dle podílů na společných částech domu a pozemku, tak jak určuje legislativa.

Každé spravované Společenství vlastníků jednotek SVJ od nás měsíčně obdrží evidenci přijatých plateb, v ceně je také upomínání dlužníků, popř. zajištění vymáhání pohledávek.

V ceně správy pro Společenství vlastníků jednotek SVJ je i mzdová agenda, účetní závěrka, vyúčtování služeb, zveřejnění výkazů v rejstřících a jiné služby.

Při výkonu technické části správy pro Společenství vlastníků jednotek SVJ zajistíme kontroly, revize, hlídáme termíny výměny ITN a vodoměrů, v případě zjištěných nedostatků zajišťujeme nápravu (z revizních, popř. kontrolních zpráv). Provádíme také poptávková řízení, umíme zajistit havarijní službu, jako jedni z mála správců pro Společenství vlastníků jednotek disponujeme rámcovými smlouvami s pojišťovnami, kdy se rozsah a ceny služeb nerovnají jakýmkoliv tržním nabídkám.

Součástí naší snahy při výkonu správy Společenstvím vlastníků jednotek SVJ je také úspora financí na ostatních službách, jako jsou právě kontroly, revize, měsíční paušály, pojištění a také hlídání legislativních změn, kontrola smluv, evidence plateb, dlužníků, upomínání dluhů apod.

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »