Správa Společenství vlastníků a Bytových družstev Moravskoslezský kraj

Správa Morava působí ve více pobočkách v Moravskoslezském kraji v rámci správy domů a bytů pro Společenství vlastníků jednotek a Bytová družstva. Rozvíjíme činnost správy domů a bytů také do okolních měst Ostravy, vykonáváme správu domů ve Frýdku-Místku, Havířově, Bohumíně, Orlové, Karviné, Třinci, Českém Těšíně, Novém Jičíně i okolních obcích. Naší předností ve správě pro Bytová družstva i Společenství vlastníků jednotek v Moravskoslezském kraji je komplexní znalost problematiky, hlídání legislativních změn, přizpůsobení se konkrétním požadavkům klienta a znalost místních dodavatelů.

Jsme schopni nabídnout správu domů pro Společenství vlastníků jednotek i Bytová družstva v Moravskoslezském kraji v plném rozsahu, v ekonomické oblasti zajišťujeme vedení účetnictví a zasílání výkazů na Finanční úřad, vedení mzdové agendy, zpracování předpisů plateb, podkladů pro SIPO výběry, kontrola a evidence přijatých plateb, sledování termínů periodických plateb, vyhodnocování provozních nákladů a nákladů na opravy, zpracování podkladů pro odečty vodoměrů, podkladů pro odečty poměrových měřidel na topných tělesech (ITN) a ročního vyúčtování služeb.

Pro bytové domy v Bohumíně, Orlové, Karviné, Třinci, Frýdku-Místku, Havířově, Českém Těšíně, Novém Jičíně zajistíme také technickou správu Společenství vlastníků jednotek a Bytových družstev zahrnující zpracování podkladů pro poptávkové řízení na revitalizace domů, rekonstrukce rozsáhlejší opravy, zajištění pojištění domu, pravidelných revizí a kontrol a následně zajištění odstranění revizních závad. Také umíme zajistit nepřetržitou havarijní službu (voda, topení, plyn, elektro, výtahů, a dalších). Mimo výše uvedené činnosti technické správy se našim klientům snažíme šetřit finanční prostředky za pravidelné náklady při provádění kontrol revizí, za měsíční paušály za provoz výtahů apod.

Dále do ekonomické oblasti, popř. právní oblasti správy domů v Moravskoslezském kraji pro Bytová družstva a Společenství vlastníků jednotek, kterou zajišťujeme pro bytové domy v obcích Karviné, Orlové, Havířově, Frýdku-Místku, Bohumíně, Třinci, Českém Těšíně, Novém Jičíně patří upomínání pohledávek u dlužníků, zpracování podkladů pro soudní vymáhání dlužných plateb, popřípadě zajištění hlídání změn v katastru i zápisů do insolvenčního rejstříku.

Obecně preferujeme s klienty elektronickou komunikaci, zejména prostřednictvím emailů, zejména tedy zasílání Evidenčních listů, pravidelných měsíčních evidencí plateb vlastníků a členů bytových družstev statutárním orgánům, vyúčtování služeb, atp.

Do administrativní části správy domů vykonávané pro Bytová družstva a Společenství vlastníků jednotek v Moravskoslezském krajizahrnujeme evidenci členů družstev a společenství vlastníků, osob užívající jednotlivé jednotky, přípravu smluv s dodavateli služeb, přípravu podkladů pro rozhodování členské schůze (představenstva), shromáždění (výboru) apod. Zajistíme také plynulý přechod výkonu správy převzetím dokumentace od původního správce.

Mezi ostatní činnosti, které vykonáváme pro klienty správy domů v Moravskoslezském kraji, zajišťujeme tvorbu webových stránek pro Bytová družstva, ale také pro Společenství vlastníků jednotek, umíme také zpracovat, popř. zajistit zpracování Návrhu na změnu v rejstříku, nejčastěji pokud se mění členové volených orgánů - představenstev, výborů, popř. kontrolních orgánů. Nově také zdarma připravujeme zápisy do rejstříku skutečných majitelů (ISSM). Tyto uvedené činnosti správy domů jsme schopni zajistit ve městech Karviné, Českém Těšíně, Bohumíně, Orlové, Frýdku-Místku, Havířově, Třinci, Novém Jičíně i okolních městech.

Bytová správa Společenství vlastníků a Bytových družstev pro Orlovou, Bohumín, Frýdek-Místek, Havířov, Karvinou, Třinec, Český Těšín, Nový Jičínje tedy komplexní soubor činností, který garantujeme mnohaletou praxí a proškolováním zaměstnanců.

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »