Správa Ostrava

Společnost Správa Morava s.r.o. vykonává pro majitele bytových domů, obce,

společenství vlastníků jednotek (SVJ) i bytová družstva (BD) správu v

Ostravě. Provádíme veškerý servis spojený se správou a údržbou budov, domů, bytů,

nebytových prostor. Správou v Ostravě rozumíme výkon souboru činností

ekonomických, zejména zpracování účetnictví (vč. mzdové agendy), zasílání výkazů na

Finanční úřad, zpracování předpisů plateb, zpracování podkladů pro SIPO a výběry

plateb prostřednictvím služby SIPO, kontrola plateb jednotlivých vlastníků, upomínání

pohledávky u dlužníka. Mezi technické činnosti správy v Ostravě patří zajištění oprav,

zpracování podkladů pro poptávková řízení, zajištění rekonstrukce a rozsáhlejších oprav,

zajištění pravidelných revizí a kontrol v daných termínech a následně zajištění

odstranění revizních závad, zajištění nepřetržité havarijní služby. Mezi administrativní

činnosti správy v Ostravě řadíme převzetí dokumentace u původního správce, evidenci

vlastníků jednotek, družstevníků; evidenci osob užívající jednotlivé jednotky, přípravu

smluv s dodavateli služeb, zajištění ustanovující schůze u notáře včetně vzorových

stanov, zajištění organizace schůze shromáždění vlastníků a bytových družstev. Pro

společenství vlastníků jednotek (SVJ) i bytová družstva (BD) ve správě v Ostravě dále

zajišťujeme průkaz energetické náročnosti budov, vyřízení dotace pro revitalizaci domu,

zveřejnění účetní závěrky i veškeré činnosti spojené se změnou stanov. Správu

v Ostravě a okolních obcích provádíme pro činžovní domy, panelové domy, byty i

nebytové jednotky. Kvalitní výkon správy v Ostravě garantujeme více než 20ti letou

praxí. Naše cena za výkon správy v Ostravě je konečná a neúčtujeme si další poplatky

za provádění dalších souvisejících činností. Naším cílem činností správy v Ostravě je

zajistit Vám spokojené bydlení, proto starosti o správu v Ostravě nechejte na nás. Na

trhu působíme již 20 let a ve správě máme přibližně 100 domů v 11 městech a obcích.

Každý z klientů je pro nás důležitý, a proto dbáme na znalost spravovaných objektů a

přizpůsobení se konkrétním požadavkům uživatelů. Správa Ostrava se přizpůsobí

Vašim potřebám. Nově pro stávající klienty správy v Ostravě z řad Společenství

vlastníků jednotek (SVJ) i Bytová družstva (BD) zdarma vytvoříme internetové (webové)

stránky.

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »