Správa domů a bytů ve Frýdku-Místku a Havířově

Zabýváme se správou pro Společenství vlastníků jednotek i Bytová družstva v Moravskoslezském kraji již více než 20let. Kvalitu naší práce v oblasti správy domů ve Frýdku-Místku a Havířově garantujeme proškolováním zaměstnanců, mnohaletou praxí přímo pro Společenství vlastníků jednotek a Bytová družstva a také využíváním specializovaného softwaru pro evidenci i účetnictví.

Při správě domů a bytů ve Frýdku-Místku a Havířově pro Společenství vlastníků jednotek a Bytová družstva nabízíme služby v oblasti účetnictví, evidence a technické správy. Samozřejmostí je i právní poradna, hlídání legislativních změn, kontrola smluv, evidence dlužníků, jejich upomínání a řešení dluhů.

Z pohledu účetnictví se jedná o průběžně vedené podvojné účetnictví pro každý dům zvlášť. V ceně jsou vždy účetní závěrky, daňová přiznání k DPH, dani z příjmů právnických osob, kontrolní hlášení a jiné.

Našimi výhodami správy Společenství vlastníků jednotek a Bytových družstev ve Frýdku-Místku a Havířově jsou: 1) příjem prostředků na účet společenství vlastníků jednotek, popř. bytového družstva je základním předpokladem výkonu řádné správy domů a bytů, dalším důležitým předpokladem je 2) vybírání prostředků na Dlouhodobé zálohy na opravy domu a pozemku (tzv. příspěvky na správu domu a pozemku) dle podílů na společných částech domu a pozemku, tak jak určuje legislativa, dále je samozřejmostí 3) nahrávání výkazů na rejstříkový soud a mnoho dalšího.

Při technické správě domů a bytů pro Společenství vlastníků jednotek i Bytová družstva ve Frýdku-Místku a Havířově hlídáme a zajišťujeme kontroly, revize, výměny ITN, vodoměrů apod. Samozřejmostí jsou následné odstranění závad, popř. zajištění výměn ITN a vodoměrů. Dále do technické správy vykonávané pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva ve Frýdku-Místkupatří hlídání dotací, a pomoc při jejich zajišťování, jednání s bankami. Nad tento rámec pro klienty zajistíme webové stránky pro zjednodušení komunikace s vlastníky jednotek (pro SVJ), popř. členy bytových družstev (BD).

V rámci právních služeb nabízíme kontroly smluv, dále pravidelnou měsíční evidenci plateb, evidenci dlužníků, upomínání dluhů. Dále jsme schopni zajistit sledování změn v katastru pro Společenství vlastníků jednotek (SVJ) pro zjištění, zda není problém u některého z vlastníků s exekucí nebo insolvencí, tak aby Společenství vlastníků jednotek nezmeškalo lhůtu k přihlášení pohledávky. Tyto činnosti jsou součástí výkonu správy domů a bytů ve Frýdku-Místku a Havířově pro Bytová družstva i Společenství vlastníků jednotek.

Při plánovaných opravách a revitalizacích domů pro naše klienty správy domů a bytů ve Frýdku-Místku a Havířově pro jsme nápomocni při přípravě podkladů pro rozhodnutí vlastníků společenství (SVJ) a členů bytových družstev (BD), při zpracování projektové dokumentace, rozpočtu, energetických hodnocení domů, při zajišťování stavebních dozorů, popř. samotné kontroly smluv o dílo.

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »