Správa domů a bytů Poruba

Správa Morava s.r.o. provádí správu domů a bytů v Porubě. Jsme správce v cca 100

domech v Ostravě a okolních obcích, spravujeme také domy a byty v Porubě.

Komplexní náplň správy domů a bytů v Porubě zahrnují činnosti ekonomické, mezi

které zejména patří vedení účetnictví včetně mzdové agendy, zpracování výkazů pro

Finanční úřad, zhotovení předpisů plateb, zpracování podkladů pro SIPO, výběr plateb

prostřednictvím SIPO, kontrolu a evidenci plateb jednotlivých vlastníků, upomínání

pohledávky u dlužníka, dále do oblasti správy domů a bytů v Porubě patří činností

technické, především zajištění oprav a údržby domu, příprava podkladů pro poptávková

řízení pro revitalizaci domu, zajištění rekonstrukce a rozsáhlejších oprav, obstarání

pojištění domu, zajištění revizí a kontrol, obstarání nepřetržité havarijní služby. Do

administrativní činnosti správy domů a bytů v Porubě patří převzetí dokumentace u

stávajícího správce, evidence vlastníků jednotek, družstevníků, evidence osob užívající

jednotlivé jednotky, příprava smluv s dodavateli služeb (dodávka vody, tepla, elektrické

energie, výtahů, úklid domu, odvoz odpadů, a podobně...), zajištění ustanovující schůze

u notáře včetně vzorových stanov, zajištění organizace schůze shromáždění vlastníků a

bytových družstev. Správu domů a bytů v Porubě vykonáváme pro společenství

vlastníků jednotek (SVJ) i bytová družstva (BD). Pro účetnictví a výkon správy domů a

bytů v Porubě využíváme specializovaný a pravidelně aktualizovaný software. Zároveň

klademe důraz na snadnou komunikaci, vstřícné jednání a maximální spokojenost našich

klientů. Přenechejte starosti se správou domů a bytů v Porubě na nás. Pro nově

příchozí i stávající klienty správy domů a bytů v Porubě nabízíme zdarma vzorové

stanovy odpovídající nové legislativě a organizaci schůze pro přijetí stanov. Pomůžeme

zdarma s vyřízením dotací, zajištěním průkazu energetické náročnosti budov apod. Pro

klienty správy domů a bytů v Porubě zdarma vytvoříme internetové (webové) stránky.

Realizujeme správu domů a bytů v Porubě po právní, technické i ekonomické stránce.

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »