Správa domů a bytů Poruba

Správa Morava provádí správu domů a bytů v Ostravě Porubě. Jsme správce v cca 150 domech v Ostravě a okolních obcích, spravujeme také domy a byty v Ostravě Porubě. Komplexní náplň správy domů a bytů v Porubě zahrnují činnosti ekonomické, mezi které zejména patří vedení účetnictví včetně mzdové agendy, zpracování výkazů pro Finanční úřad, zhotovení předpisů plateb, zpracování podkladů pro SIPO, výběr plateb prostřednictvím SIPO, kontrolu a evidenci plateb jednotlivých vlastníků, upomínání pohledávky u dlužníka, dále do oblasti správy domů a bytů v Porubě patří činností technické, především zajištění oprav a údržby domu, příprava podkladů pro poptávková řízení pro revitalizaci domu, zajištění rekonstrukce a rozsáhlejších oprav, obstarání pojištění domu, zajištění revizí a kontrol, zajištění povinné kontroly systému vytápění, obstarání nepřetržité havarijní služby a mnoho dalšího v rámci správy domů a bytů v Ostravě Porubě. Do administrativní činnosti správy domů a bytů v Porubě patří převzetí dokumentace u stávajícího správce, evidence vlastníků jednotek, družstevníků, evidence osob užívající jednotlivé jednotky, příprava smluv s dodavateli služeb (dodávka vody, tepla, elektrické energie, výtahů, úklid domu, odvoz odpadů, a podobně...), zajištění ustanovující schůze u notáře včetně vzorových stanov, zajištění organizace schůze shromáždění vlastníků a bytových družstev. Správu domů a bytů v Ostravě Porubě vykonáváme pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) i bytová družstva (BD). Pro účetnictví a výkon správy domů a bytů v Porubě využíváme specializovaný a pravidelně aktualizovaný software. Zároveň klademe důraz na snadnou komunikaci, vstřícné jednání a maximální spokojenost našich klientů. Přenechejte starosti se správou domů a bytů v Porubě na nás. Pro nově příchozí i stávající klienty správy domů a bytů v Ostravě Porubě nabízíme zdarma vzorové stanovy odpovídající nové legislativě a organizaci schůze pro přijetí stanov. Pomůžeme zdarma s vyřízením dotací, zajištěním průkazu energetické náročnosti budov apod. Pro klienty správy domů a bytů v Ostravě Porubě vytvoříme internetové (webové) stránky. Realizujeme správu domů a bytů v Porubě po právní, technické i ekonomické stránce.

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »