Správa Bytových družstev BD

Náš záměr správy Bytových družstev BD je kvalitní správa domů a bytů, kterou garantujeme mnohaletou odbornou zkušeností. Vykonáváme komplexní správu pro Bytová družstva pro obce v Moravskoslezském kraji, ale také v Praze a jiných krajských městech. Kvalitu služeb garantujeme pravidelným proškolováním zaměstnanců, hlídáním legislativních změn a využitím služeb daňových poradců.

Z ekonomické oblasti správy pro Bytová družstva BD vedeme průběžně účetnictví, včetně zpracování mzdové agendy, daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob, ale také zpracováváme kontrolní hlášení a daňová přiznání k DPH pro klienty správy Bytových družstev, kteří jsou plátci DPH (jako např. velká družstva s nebytovými prostory). Zároveň také zveřejňujeme závěrku v rejstříku, popř. také obsluhujeme datovou schránku Bytového družstva. Pracujeme také pro klienty správy pro Bytová družstva, kteří jsou členové Společenství vlastníků jednotek, v těchto případech vykonáváme dvojí evidenci, účetnictví apod.

Dále v rámci našich ekonomických služeb správy pro Bytová družstva zpracováváme výkazy pro banky, finanční úřad, vyhotovujeme předpisy plateb, zpracováváme podklady pro SIPO platby, provádíme měsíčně kontrolu a evidenci přijatých plateb a také upomínáme dlužníky, popř. zpracováváme podklady pro soudní vymáhání pohledávek.

Z technické oblasti správy bytových družstev provádíme veškerou činnost, např. hlídání termínů kontrol a revizí, zajištění následných oprav, zajištění dotací (nejen Nová zelená úsporám), poptávkových řízení, kontrol domů, oprav, pojištění a mnoho dalších služeb.

Samozřejmostí je také snaha ušetřit při správě bytových družstev domům prostředky na ostatních zejména pravidelných nákladech jako jsou například kontroly, revize, měsíční paušály za servis výtahů apod. Dále srovnáváme ceny a zejména při převzetí domů do bytových družstev do správy ušetříme nemalé prostředky. Umíme také zpracovat, popř. zajistit zpracování Návrhu na změnu rejstříku, v případě, že dojde ke změně členů představenstva, nebo kontrolního orgánu.

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »