Správa Bytových družstev a Společenství vlastníků v Ostravě Jihu

Jsme správce domů a bytů pro Společenství vlastníků jednotek SVJ a Bytová družstva BD s působností také v Ostravě Jihu, tedy v Ostravě Zábřehu, Ostravě Dubině, Ostravě Hrabůvce a Ostravě Výškovicích s 20ti letou praxí v oblasti správy domů, bytů, nebytových prostor. V současné době pracujeme pro více než 100 Společenství vlastníků jednotek, Bytových družstev a pracujeme také pro obce.

Z pohledu vedení účetnictví nabízíme našim klientům přehledné a kdykoliv dostupné účetnictví, součástí naší ceny je také zpracování účetní závěrky, zveřejnění povinných výkazů ve sbírce listin rejstříku společenství vlastníků nebo bytových družstev. Dále v ekonomické správě domů pro Bytová družstva a Společenství vlastníků jednotek v Ostravě Zábřehu, Výškovicích, Dubině a Hrabůvce zajistíme zpracování předpisů plateb, podkladů pro SIPO výběry, kontrolu a evidenci přijatých plateb, stejně jako jejich upomínání u dlužníků a zpracování podkladů pro soudní vymáhání dlužných plateb. Zpracováváme také vyhodnocení provozních nákladů, zejména tzv. „fond oprav“, připravujeme podklady pro odečty vodoměrů, poměrových měřidel na topných tělesech atp. Umíme spravovat domy, kde existují bytová družstva (BD) společně se společenstvími vlastníků jednotek (SVJ), v těchto případech vedeme dvojí evidenci, účetnictví, vyúčtování a rozúčtování služeb apod.

V ceně naší správy pro Bytová družstva a Společenství vlastníků jednotek vykonávané v Ostravě Zábřehu, Dubině, Výškovicích a Hrabůvce neexistují poplatky, ani v oblasti účetnictví (za vedení mzdové agendy, za daňová přiznání a účetní závěrky), ani v ostatních oblastech jako např. za účast na shromážděních vlastníků, popř. členských schůzích.

Současně se bytovým domům snažíme ušetřit peníze i na ostatních pravidelných službách jako jsou například kontroly, revize, paušály za služby (např. servis výtahů) apod. Jako jedni z mála správců disponujeme rámcovými smlouvami s pojišťovnami (obdobně jako Svaz bytových družstev) a proto jsme schopni zajistit pojištění vašeho bytového domu levněji, než jsou běžné tržní podmínky.

Z technické oblasti správy Společenství vlastníků jednotek a Bytových družstev v Ostravě Jihu, tedy Ostravě Zábřehu, Ostravě Dubině, Ostravě Hrabůvce a Ostravě Výškovicích zajistíme průkaz energetické náročnosti budov (PENB), zajistíme vyřízení dotací z programu Nová zelená úsporám i jiných dostupných dotací, zpracováváme podklady pro poptávková řízení na revitalizace domů a mnoho dalšího. Při hlídání termínu kontrol a revizí, cejchů vodoměrů, termínů pro výměny ITN jsme dále schopnizajistit také odstranění závad z kontrol a revizí, zajistit poptávková řízení a montáž vodoměrů, ITN, zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) a mnoho dalšího.

Snažíme se zároveň neustále zlepšovat naše služby, a proto pro všechny naše zákazníky správy domů v Ostravě Zábřehu, Hrabůvce a Dubině tvoříme webové stránky, nově také zajistíme návrh za změn ke krajskému soudu v rejstřících v případě potřeby, zápis do rejstříku skutečných majitelů (ISSM) apod.

Pro kteréhokoliv nového klienta správy Společenství vlastníků jednotek i Bytových družstev v Ostravě Zábřehu, Dubině, Hrabůvce a Výškovicích zajistíme převzetí dokumentů od správce. Často také rekonstruujeme účetnictví, srovnáváme Dl. zálohy na opravy dle majetkových podílů, tak jak požaduje legislativa a řešíme jiné nestandartní situace po minulých správcích.

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »