Správa bytové družstvo Ostrava

Společnost Správa Morava s.r.o. vykonává komplexní správu pro Bytová družstva

v Ostravě. Naší výhodou je přehledné a kdykoliv dostupné účetnictví. V rámci správy

Bytových družstev v Ostravě a vedení účetnictví také zpracováváme pro plátce DPH

měsíční kontrolní hlášení a daňová přiznání. Samozřejmostí, po dohodě s Bytovým

družstvem (BD), je i obsluha datové stránky. Do ekonomických úkonů správy pro

Bytová družstva v Ostravě patří mimo jiné vedení mzdové agendy, zasílání výkazů na

Finanční úřad, výběry plateb prostřednictví služby SIPO, kontrola plateb nájemníků,

upomínání pohledávek a právní řešení vzniklých dluhů. Do technických činností správy

Bytových družstev v Ostravě patří zajištění oprav, poptávková řízení pro výběr

dodavatelů, zajištění pravidelných revizí a kontrol. Zároveň v rámci služeb správy

Vašeho Bytového družstva v Ostravě zajistíme nájemní smlouvy odpovídající novým

legislativním požadavkům dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pro

komplexnost našich služeb správy Bytových družstev v Ostravě nabízíme tvorbu

internetových (webových) stránek zdarma pro splnění pro splnění povinnosti vyplývající z

§636 zákona o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.). Pro stávající klienty správy

Bytových družstev v Ostravě máme dostupnou rámcovou smlouvu pro pojištění

bytových domů, která rovněž zahrnuje asistenční služby v případě havárie. Cena za

správu pro Bytová družstva v Ostravě je konečná, neúčtujeme jiné poplatky.

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »