Správa BD Ostrava

Výkon správy pro BD v Ostravě jsou ekonomické, technické a administrativní činnosti.

Mezi ekonomické činnosti námi vykonávané správy pro BD v Ostravě patří zejména

přehledné a kdykoliv dostupné účetnictví, včetně mzdové agendy a zveřejňování

účetních závěrek ve sbírce listin rejstříkového soudu v souladu se zákonem č. 563/1991

Sb., o účetnictví. Pro plátce DPH, z řad klientů správy BD v Ostravě, zpracováváme

kontrolní hlášení i daňová přiznání, v případě zájmu klienta (členů představenstva BD)

rovněž obsluhujeme datovou schránku. Samozřejmostí výkonu správy pro BD

v Ostravě je také kontrola a evidence plateb nájemníků, upomínání pohledávek u

dlužníka a zpracování podkladů pro soudní vymáhání dlužných plateb. Do technických

činností správy BD v Ostravě patří zejména zajištění revizí a kontrol, oprav včetně

rozsáhlejších rekonstrukcí (popř. revitalizací). Stávajícím klientům správy BD v Ostravě

nabízíme možnost využít rámcové smlouvy pojištění bytového domu, která je mnohdy

výhodnější než u velkých Stavebních bytových družstev, která zahrnuje také asistenční

službu pro případ havárie. Naši činnost chápeme jako komplexní správu pro BD

v Ostravě a proto prováděním poptávkových řízení se novým klientům správy BD

v Ostravě se často daří vyjednat slevy na ostatních službách. Snažíme se vykonávat

správu BD v Ostravě tak, aby členové představenstev měli minimum starostí. Naše

cena za výkon správy pro BD v Ostravě je konečná, neúčtujeme žádné další poplatky.

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »