Správa BD Ostrava

Výkon správy pro bytová družstva (BD) v Ostravě jsou ekonomické, technické a administrativní činnosti. Mezi ekonomické činnosti námi vykonávané správy pro bytová družstva (BD) v Ostravě patří zejména přehledné a kdykoliv dostupné účetnictví, včetně mzdové agendy a zveřejňování účetních závěrek ve sbírce listin rejstříkového soudu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Pro plátce DPH, z řad klientů správy bytových družstev (BD) v Ostravě, zpracováváme kontrolní hlášení i daňová přiznání, v případě zájmu klienta (členů představenstva BD) rovněž obsluhujeme datovou schránku. Samozřejmostí výkonu správy pro bytová družstva (BD) v Ostravě je také kontrola a evidence plateb nájemníků, upomínání pohledávek u dlužníka a zpracování podkladů pro soudní vymáhání dlužných plateb. Do technických činností správy bytových družstev (BD) v Ostravě patří zejména zajištění revizí a kontrol, oprav včetně rozsáhlejších rekonstrukcí (popř. revitalizací). Stávajícím klientům správy bytových družstev (BD) v Ostravě nabízíme možnost využít rámcové smlouvy pojištění bytového domu, která je mnohdy výhodnější než u velkých Stavebních bytových družstev, která zahrnuje také asistenční službu pro případ havárie. Naši činnost chápeme jako komplexní správu pro bytová družstva (BD) v Ostravě, prováděním poptávkových řízení se klientům často daří vyjednat slevy na ostatních službách. Snažíme se vykonávat správu pro bytová družstva (BD) v Ostravě tak, aby členové představenstev měli minimum starostí. Naše cena za výkon správy pro (BD) v Ostravě je konečná, neúčtujeme poplatky za zpracování účetní závěrky ani rozúčtování služeb.

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »