Společenství vlastníků Ostrava

Jste společenství vlastníků v Ostravě (SVJ v Ostravě) a hledáte kvalitního správce Vašeho domu? Správa Morava, to je levná ale kvalitní správa Vašeho domu pro společenství vlastníků v Ostravě (SVJ v Ostravě) a bytová družstva v Ostravě (BD v Ostravě). Správa a údržba nemovitostí vykonávaná pro společenství vlastníků jednotek v Ostravě je vysoce profesně specializovaná činnost, která je vymezena velkým počtem legislativních předpisů a individuálních požadavků majitelů, nájemců a uživatelů. Vykonáváme komplexní správu domů pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva v Ostravě a okolí, kterou garantujeme naší mnohaletou odbornou zkušeností a pravidelným proškolováním. Pro nově příchozí i stávající společenství vlastníků z Ostravy nabízíme mimo jiné zdarma vzorové stanovy odpovídající nové legislativě a organizaci schůze pro přijetí stanov. Pro společenství vlastníků v Ostravě zajišťujeme veškeré činnosti v oblasti správy vedoucí ke splnění zákonných povinností společenství vlastníků spojených se změnou stanov, zejména organizaci schůze pro přijetí stanov, přípravu návrhu stanov a zapracování připomínek, posouzení, zda je nutná nová volba statutárního orgánu, prokazatelné rozeslání pozvánek, objednání jednací místnosti, řízení průběhu shromáždění společenství, provedení zápisu ze shromáždění společenství, zajištění odeslání návrhu na zápis změn ke krajskému soudu. Pro společenství vlastníků v Ostravě dále zajistíme zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin rejstříku společenství vlastníků, průkaz energetické náročnosti budovy i vyřízení dotace pro revitalizaci vašeho domu nejen z programu Nová zelená úsporam. Jako společenství vlastníků v Ostravě neřešte problémy s nemovitostí a její správou, přenechejte tyto starosti na nás. Výhody námi vykonávané správy pro Společenství vlastníků v Ostravě jsou: 20ti letá praxe v oboru, přehledné a kdykoliv dostupné účetnictví a pro naše klienty disponujeme také rámcovou smlouvou pro pojištění bytových domů zahrnující i asistenční služby v případě havárie. Aktuálně nabízíme pro stávající klienty z řad Společenství vlastníků jednotek v Ostravě a Bytová družstva v Ostravě tvorbu internetových (webových) stránek.

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »