Společenství vlastníků Ostrava

Jste společenství vlastníků v Ostravě a hledáte kvalitního správce Vašeho domu? Správa Morava s.r.o. , to je levná, ale kvalitní správa Vašeho domu pro společenství vlastníků v Ostravě a bytová družstva v Ostravě. Správa a údržba nemovitostí vykonávaná pro společenství vlastníků jednotek v Ostravě je vysoce profesně specializovaná činnost, která je vymezena velkým počtem legislativních předpisů a individuálních požadavků majitelů, nájemců a uživatelů. Vykonáváme komplexní správu domů pro společenství vlastníků jednotek v Ostravě a okolí, kterou garantujeme naší mnohaletou odbornou zkušeností a pravidelným proškolováním. Pro nově příchozí i stávající společenství vlastníků z Ostravy nabízíme zdarma vzorové stanovy odpovídající nové legislativě a organizaci schůze pro přijetí stanov. Pro společenství vlastníků v Ostravě zajišťujeme veškeré činností vedoucí ke splnění zákonných povinností SVJ spojených se změnou stanov, zejména organizaci schůze pro přijetí stanov, přípravu návrhu stanov a zapracování připomínek, posouzení, zda je nutná nová volba statutárního orgánu, prokazatelné rozeslání pozvánek, objednání jednací místnosti, řízení průběhu shromáždění společenství, provedení zápisu ze shromáždění společenství, zajištění odeslání návrhu na zápis změn ke krajskému soudu. Pro společenství vlastníků v Ostravě dále zajistíme zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin rejstříku SVJ, průkaz energetické náročnosti budovy i vyřízení dotace pro revitalizaci vašeho domu (výzva č. 37 IROP). Jako společenství vlastníků v Ostravě neřešte problémy s nemovitostí, přenechejte tyto starosti na nás.

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »