Povinnost uchovávat zápisy z jednání nejvyššího orgánu právnické osoby (shromáždění, členské schůze apod.)

Všechny právnické osoby (včetně společenství vlastníků jednotek i bytových družstev) musí od 1.1.2021, tedy ode dne účinnosti novely zákona č. 89/2012 Sb., po celou dobu své existence uchovávat zápisy z jednání nejvyššího orgánu i s přílohami.

Pokud je přijato usnesení nejvyššího orgánu společnosti přijato mimo zasedání (per rollam), uchovává právnická osoba i všechny dokumenty související s takovým rozhodováním.

Autor: Ing. Pavla Gajdáčková, jednatelka webDOMU s.r.o.

Výhrada autora: článek, případně jeho části je možné šířit pouze s uvedením autora a zdroje; v případě šíření článku či jeho části na jiném webu či portálu je nutno uvést zdroj s aktivním proklikem: https://webdomu.cz/

Rychlý kontakt

int(2)