Účetní závěrka

Povinnost SVJ zveřejňovat účetní závěrku

Z novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyplývá povinnost SVJ zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin rejstříku SVJ a to s účinností od 1.1.2016.

Dříve měly povinnost zveřejňovat účetní závěrku osoby zapsané v obchodním rejstříku. Nově zveřejňují účetní závěrku osoby, které se zapisují do veřejného rejstříku (mezi které patří i SVJ).

Lhůta ke zveřejnění účetní závěrky je 30 dní od schválení shromážděním, nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne účetní závěrky. Tato lhůta platí pro účetní období od roku 2016 a dále, pro minulá období platí tyto termíny:

- účetní závěrka za rok 2014 - do 31. března 2016

- účetní závěrka za rok 2015 – do 30. listopadu 2017.

Malé a mikro účetní jednotky nemají povinnost zveřejňovat Výkaz zisku a ztrát (většina SVJ).

Při nesplnění této povinnosti hrozí pořádková pokuta do výše 100 000 Kč dle „rejstříkového zákona“ (zákon č.304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob).

Rychlý kontakt

int(2)