Potvrzení o členství v bytovém družstvu

Potvrzení o členství v bytovém družstvu slouží rovněž jako potvrzení o nájmu bytu a bezdlužnosti. Toto potvrzení může být předáno pouze členovi družstva dle § 581 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, cit.: „Člen má právo do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů“, dále: „Údaje zapsané v seznamu členů může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají“.

Rychlý kontakt

int(2)