Informační systém skutečných majitelů (ISSM)

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) eviduje skutečného majitele, ten se automaticky "propisuje" z údajů veřejného rejstříku, stejně tak jako u bytových družstev (BD). Jako skutečný majitel je pak zapsána osoba, která je členem statutárního orgánu nebo osoba v obdobném postavení nebo osoba zastupující právnickou osobu v tomto orgánu. 

Při změně statutárního orgánu se tedy podává pouze návrh na zápis změn do obchodního rejstříku, návrh na zápis změn skutečného majitele se již nepodává. ​ 

Autor: Ing. Pavla Gajdáčková, jednatelka webDOMU s.r.o.

Výhrada autora: článek, případně jeho části je možné šířit pouze s uvedením autora a zdroje; v případě šíření článku či jeho části na jiném webu či portálu je nutno uvést zdroj s aktivním proklikem: https://webdomu.cz/

Rychlý kontakt

int(2)