Příspěvek na teplo a ohřev teplé vody pro bytové domy (2/2023)

Pro vytápění a ohřev vody z lokálního zdroje v domě, např. plynová kotelna, elektrický kotel či jiné zařízení:

- příspěvek činí 6000 Kč na byt (určený k bydlení, nikoliv k podnikání),
- společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo bude muset o příspěvek požádat, respektive do 30. listopadu 2022 předat informaci o počtu bytů distributorovi, nikoliv obchodníkovi, se kterým má uzavřenou smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu,
- příspěvek pak poskytne obchodník do nejbližší zálohy (únor 2023), nejsou-li stanoveny, pak do vyúčtování.  


Pro centrální dálkové vytápění a ohřev vody:

- příspěvek činí 4500 Kč na byt (určený k bydlení, nikoliv k podnikání),
- společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo bude muset o příspěvek požádat, respektive do 30. listopadu 2022 předat informaci o počtu bytů dodavateli tepla,
- dodavatel tepla zohlední příspěvek do nejbližší zálohy (únor 2023) nebo do vyúčtování.

Společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo jako poskytovatel služeb, pak tento příspěvek vyúčtuje svým příjemcům, tedy domácnostem, v ročním vyúčtování s tím, že příspěvek zde bude uveden jako mimořádná záloha na služby.


Veolia Energie ČR, a.s. připravuje postup a náležitosti pro sdělení vyžadovaných údajů.
Budeme Vás informovat.


ODKAZY:

Veolia Energie ČR, a.s.: https://www.vecr.cz/media/aktuality/informace-k-uspornemu-tarifu-prispevek-na-teplo/

Nařízení vlády č. 263/2022 Sb. včetně přílohy č. 2 a č.3 – Žádosti: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-263?text=263%2F2022

MPO: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/otazky-a-odpovedi-k-uspornemu-tarifu---269019/

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »