Novela občanského zákoníku 7-2020 BD

Některé legislativní změny od 1.7.2020 (Zákona č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník) pro Bytová družstva (BD)

-> KE ZMĚNĚ STANOV v oblasti stanovení práv a povinností člena bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu již není potřeba souhlasu všech členů družstva, kteří mají s družstvem uzavřenou nájemní smlouvu, anebo mají právo na uzavření nájemní smlouvy. Ke změně, již postačí kvorum pro změnu stanov, tj. nadpoloviční souhlas přítomných členů na usnášení schopné schůzi družstva, pokud stanovy nepožadují vyšší počet hlasů.

-> KE ZMĚNĚ STANOV bytového družstva je vždy potřeba veřejné listiny – notářského zápisu!

-> ZRUŠENÍ POVINNOSTI mít webové stránky družstva, respektive zrušení povinnosti umístit pozvánku na členskou schůzi na webových stránkách družstva. Tato povinnost byla nahrazena povinností umístit pozvánku na informační desku družstva. Pokud však stanovy obsahují povinnost umístit pozvánku na webové stránky družstva, pak má toto ustanovení ve stanovách přednost před zákonem.

Autor: Ing. Pavla Gajdáčková, jednatelka webDOMU s.r.o.

Výhrada autora: článek, případně jeho části je možné šířit pouze s uvedením autora a zdroje; v případě šíření článku či jeho části na jiném webu či portálu je nutno uvést zdroj s aktivním proklikem: https://webdomu.cz/

Rychlý kontakt

Aktuality

Starší »